Koszyk

Menu

Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży artykułów, dostępnych w Sklepie Internetowym www.sklepdopalacze.pl

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony: www.sklepdopalacze.pl
 2. Zamówienia potwierdzone do realizacji mogą zostać anulowane jedynie w nagłych i nieprzewidzianych wcześniej sytuacjach, po uprzednim mailowym powiadomieniu sklepu.
 3. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep bez podania przyczyny.
 4. Ceny w Sklepie Internetowym www.sklepdopalacze.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) w wartości brutto. W przypadku zakupu towaru po błędnej cenie wynikającej z pomyłki pracownika lub awarii serwera kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, a zamówienie zostanie anulowane.
 5. W przypadku braku produktów na magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie drogą elektroniczną, klient ma prawo nie wyrazić zgody na wydłużające się oczekiwanie i zażądać zwrotu pieniędzy. Kupujący może zmienić produkty w zamówieniu tak aby zostało ono zrealizowane jak najszybciej.
 6. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 7. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklepdopalacze.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży
 9. Konta, które są nieaktywne dłużej niż 30 dni są automatycznie usuwane
 10. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Użytkownikowi łąmiącemu ten zapis usunięte zostaną wszystkie konta
 11. Zakładając konto prosimy o podanie prawdziwego adresu e-mail gdyż wymagana jest aktywacja mailowa
 12. Zakładając konto prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu.
 13. Użytkownik może złożyć tylko jedno zamówienie dziennie. W przypadku niedostosowania się do zapisu użytkownik najpierw otrzymuje ostrzeżenie, po czym zostaje usunięty z systemu
 14. Wiadomości z pytaniem o paczkę powinny zawierać w treści numer zamówienia, numer ten można znaleźć w mailu zwrotnym z naszej strony bądź w historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto na stronie www.sklepdopalacze.pl
 15. Sklep www.sklepdopalacze.pl nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zatrzymane.
 16. Sklep www.sklepdopalacze.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.